CDateFromUnoTime funkcija

Konvertuoja UNO com.sun.star.util.Time į datos reikšmę..

Sintaksė:


CDateFromUnoTime(aTime)

Grąžinama reikšmė:

Data

Parametrai:

aTime: Laiko konvertavimas

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Paremkite mus!