CDateFromUnoDate funkcija

Konvertuoja UNO com.sun.star.util.Date struct paverčia į datos reikšmę.

Sintaksė:


CDateFromUnoDate(aDate)

Grąžinama reikšmė:

Data

Parametrai:

aDate: Datos konvertavimas

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Paremkite mus!