CDateFromIso funkcija

Grąžina vidinį datos numerį iš eilutės, kurioje yra data ISO formatu (MMMMMMDD arba MMMM-MM-DD).

Metų dalį turi sudaryti arba du (palaikomi tik MMMMDD formatu be skiriklių suderinamumui), arba mažiausiai keturi skaitmenys. Jei absoliučioji reikšmė yra mažesnė nei 1000, turi būti nurodyti keturi skaitmenys, kurių pirmasis lygus nuliui, jei reikšmė neigiama su minuso ženklu, jei praėjusi data žymi metus iki mūsų eros ir gali būti daugiau nei keturi skaitmenys, tai absoliučioji reikšmė yra didesnė nei 9999. Formatuota eilutė gali būti intervale nuo -327680101 iki 327671231 arba nuo -32768-01-01 iki 32767-12-31.

Dėl netinkamos datos įvyksta klaida. 0 metai nepriimami, paskutinė prieš mūsų erą diena yra -0001-12-31, o kita diena yra 0001-01-01. Datos iki 1582-10-15 yra pagal Grigaliaus kalendorių.

Tip Icon

Konvertuojant datos serijinį numerį į spausdinamą eilutę, pvz., komandai „Print“ arba „MsgBox“, naudojamas numatytasis lokalės kalendorius ir tuo metu 1582-10-15 perjungimo data gali būti perjungta į Julijaus kalendorių, todėl data gali būti rodoma kitokia nei tikėtasi. Naudokite CDateToIso funkcija, jei norite konvertuoti tokį datos numerį į eilutės atitikimą Grigaliaus kalendoriuje.


Note Icon

MMMM-MM-DD formatas su skirikliais palaikomas nuo „LibreOffice 5.3.4“. Metai, mažiau nei 100 arba daugiau nei 9999, priimami, nuo „LibreOffice 5.4“, jei nesama VBA suderinamumo veiksenoje.


Sintaksė:


CDateFromIso(String)

Grąžinama reikšmė:

Vidinis datos numeris

Parametrai:

String: Eilutė, kurioje yra ISO formato data.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

grąžinkite 2002-12-31 savo sistemos datos formatu

Paremkite mus!