Year funkcija

Grąžina metus iš serijinio datos numerio, kurį sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija.

Sintaksė:


Year (numeris)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Numeris: sveikoji išraiška, kurioje yra serijinės datos numeris, naudojamas metams apskaičiuoti.

Ši funkcija yra priešinga funkcijai DateSerial ir pateikia serijinės datos metus. Pavyzdžiui, reiškinys:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

grąžina reikšmę 1994.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Dabartiniai metai"
End Sub

Paremkite mus!