Month funkcija

Grąžina metų mėnesį nuo serijinės datos, kurią sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija.

Sintaksė:


Month (numeris)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Number: skaitinė išraiška, kurioje yra serijos datos numeris, naudojamas metų mėnesiui nustatyti.

Ši funkcija yra priešinga funkcijai DateSerial. Grąžina metų mėnesį, kuris atitinka eilės datą, kurią sugeneruoja DateSerial arba DateValue. Pavyzdžiui, reiškinys


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

grąžina reikšmę 12.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Dabartinis mėnuo"
End Sub

Paremkite mus!