DateSerial funkcija

Grąžina nurodytų metų, mėnesio ar dienos reikšmę Data.

Sintaksė:


DateSerial (metai, mėnuo, diena)

Grąžinama reikšmė:

Data

Parametrai:

Metai: sveikasis reiškinys, nurodantis metus. Visos reikšmės nuo 0 iki 99 interpretuojamos kaip 1900–1999 metai. Metams, kurie nepatenka į šį intervalą, turite įvesti visus keturis skaitmenis.

Mėnuo: sveikasis reiškinys, nurodantis nurodytų metų mėnesį. Priimamas intervalas yra nuo 1 iki 12.

Diena: sveikasis reiškinys, nurodantis nurodyto mėnesio dieną. Priimamas intervalas yra nuo 1–31. Įvedus neegzistuojančią dieną, trumpesnę nei 31 diena, klaida negrąžinama.

Funkcija DateSerial pateikia dienų skaičių nuo 1899 m. gruodžio 30 d. iki nurodytos datos. Šia funkcija galite apskaičiuoti dviejų datų skirtumą.

Funkcija DateSerial pateikia duomenų tipą „Variant“ naudojant „VarType 7 (Date)“. Viduje ši reikšmė laikoma dviguba reikšme, taigi, kai nurodoma data 1900.1.1, grąžinama reikšmė yra 2. Neigiamos reikšmės atitinka datas iki 1899 m. gruodžio 30 d. (neįskaitytinai).

Jei nustatoma data, kuri yra už priimto diapazono ribų, „LibreOffice Basic“ pateikia klaidos pranešimą.

Funkciją DateValue apibrėžiate kaip eilutę, kurioje yra data, o funkcija DateSerial kiekvieną parametrą (metus, mėnesį, dieną) vertina kaip atskirus skaitinius reiškinius.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleDateSerial
Dim lDate As Long
Dim sDate As String
    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
    MsgBox lDate ' grąžina 23476
    MsgBox sDate ' grąžina 04/09/1964
End Sub

Paremkite mus!