Konvertuojamos datos reikšmės

Šios funkcijos konvertuoja datos reikšmes į skaičiuojamus skaičius ir atgal.

DateSerial funkcija

Grąžina nurodytų metų, mėnesio ar dienos reikšmę Data.

DateValue funkcija

Pateikia datos reikšmę iš datos eilutės. Datos eilutė yra visa data, turinti vieną skaitinę reikšmę. Šį serijos numerį taip pat galite naudoti dviejų datų skirtumui nustatyti.

Day funkcija

Grąžina reikšmę, kuri nurodo mėnesio dieną, remdamasi eilės datos numeriu, kurį sugeneruoja DateSerial arba DateValue.

Month funkcija

Grąžina metų mėnesį nuo serijinės datos, kurią sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija.

WeekDay funkcija (BASIC)

Grąžina skaičių, atitinkantį savaitės dieną, nurodytą serijimiu datos numeriu, kurį sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija.

Year funkcija

Grąžina metus iš serijinio datos numerio, kurį sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija.

CDateToIso funkcija

Grąžina datą ISO formatu be skyriklių (MMMMMMDD) iš serijos datos numerio, kurį sugeneruoja „DateSerial“ arba „DateValue“ arba „CDateFromIso“ funkcija.

Metų dalį sudaro mažiausiai keturi skaitmenys su nuliais, jei absoliučioji reikšmė yra mažesnė nei 1000, ji gali būti neigiama su minuso ženklu, jei praleista data žymi metus iki mūsų eros ir ji gali turėti daugiau daugiau nei keturi skaitmenys, jei absoliučioji reikšmė yra didesnė nei 9999. Pateikta suformatuota eilutė gali būti intervale nuo -327680101 iki 327671231.

Note Icon

Metai gali būti iš intervalo mažiau nei 100 ir daugiau nei 9999, kadangi „% PRODUCTNAME“ lygu 5.4.


CDateFromIso funkcija

Grąžina vidinį datos numerį iš eilutės, kurioje yra data ISO formatu (MMMMMMDD arba MMMM-MM-DD).

Metų dalį turi sudaryti arba du (palaikomi tik MMMMDD formatu be skiriklių suderinamumui), arba mažiausiai keturi skaitmenys. Jei absoliučioji reikšmė yra mažesnė nei 1000, turi būti nurodyti keturi skaitmenys, kurių pirmasis lygus nuliui, jei reikšmė neigiama su minuso ženklu, jei praėjusi data žymi metus iki mūsų eros ir gali būti daugiau nei keturi skaitmenys, tai absoliučioji reikšmė yra didesnė nei 9999. Formatuota eilutė gali būti intervale nuo -327680101 iki 327671231 arba nuo -32768-01-01 iki 32767-12-31.

Dėl netinkamos datos įvyksta klaida. 0 metai nepriimami, paskutinė prieš mūsų erą diena yra -0001-12-31, o kita diena yra 0001-01-01. Datos iki 1582-10-15 yra pagal Grigaliaus kalendorių.

Tip Icon

Konvertuojant datos serijinį numerį į spausdinamą eilutę, pvz., komandai „Print“ arba „MsgBox“, naudojamas numatytasis lokalės kalendorius ir tuo metu 1582-10-15 perjungimo data gali būti perjungta į Julijaus kalendorių, todėl data gali būti rodoma kitokia nei tikėtasi. Naudokite CDateToIso funkcija, jei norite konvertuoti tokį datos numerį į eilutės atitikimą Grigaliaus kalendoriuje.


Note Icon

MMMM-MM-DD formatas su skirikliais palaikomas nuo „% PRODUCTNAME 5.3.4“. Metai, mažiau nei 100 arba daugiau nei 9999, priimami, nuo „% PRODUCTNAME 5.4“, jei nesama VBA suderinamumo veiksenoje.


CDateToUnoDate funkcija

Grąžina datą kaip UNO com.sun.star.util.Date struct.

CDateFromUnoDate funkcija

Konvertuoja UNO com.sun.star.util.Date struct paverčia į datos reikšmę.

CDateToUnoDateTime funkcija

Grąžina datos laiko dalį kaip UNO com.sun.star.util.DateTime struktūrą.

CDateFromUnoDateTime funkcija

Konvertuoja UNO com.sun.star.util.DateTime struktūrą į datos reikšmę.

DateAdd funkcija

Prideda datos intervalą prie nurodytos datos kelis kartus ir grąžina gautą datą.

DateDiff funkcija

Grąžina datos intervalų skaičių tarp dviejų nurodytų datos reikšmių.

DatePart funkcija

„DatePart“ funkcija grąžina nurodytą datos dalį.

Paremkite mus!