FileExists funkcija

Nustato, ar duomenų laikmenoje yra failas ar katalogas.

Sintaksė:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Grąžinama reikšmė:

Bool

Parametrai:

FileName | DirectoryName: Bet kuri eilutės išraiška, kurioje yra nedviprasmiška failo specifikacija. Taip pat galite naudotiURL žymėjimą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Paremkite mus!