SetAttr sakinys

Nustato nurodyto failo atributo informaciją.

Sintaksė:


SetAttr Failo vardas eilute, Atributas sveikuoju skaičiumi

Parametrai:

FileName: Failo pavadinimas, įskaitant kelią, kurio atributus norite išbandyti. Jei neįvedate kelio, SetAttr ieško failo dabartiniame kataloge. Taip pat galite naudoti URL žymėjimą.

Attribute: bitų šablonas, apibrėžiantis atributus, kuriuos norite nustatyti arba ištrinti:

Reikšmė

Įvardinta konstanta

Reikšmė

Aprašas

ATTR_NORMAL

0

Įprastas failas.

ATTR_READONLY

1

Tik skaitymui failai.

ATTR_HIDDEN

2

Paslėptas failas


Galite nustatyti kelis atributus derindami atitinkamas reikšmes ir naudodami loginį ARBA sakinį.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

53 failas nerastas

70 Prieiga nesuteikta

Pavyzdys:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error GoTo ErrorHandler 'Apibrėžkite klaidų tvarkytuvo tikslą
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Paremkite mus!