Pavadinimo sakinys

Pervardija esamą failą ar katalogą.

Sintaksė:


Vardas Senas vardas eilute Naujas vardas eilute

Parametrai:

Senas vardas, Naujas vardas: bet kuri eilutės išraiška, nurodanti failo pavadinimą, įskaitant kelią. Taip pat galite naudotiURL žymėjimą.

Pavyzdys:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Toks failas jau yra"
End If
End
End Sub

Paremkite mus!