MkDir sakinys

MkDir sakinio diagrama

Duomenų laikmenoje sukuriamas naujas katalogas.

Sintaksė:


MkDir kelias

Parametrai:

path: bet kuri eilutės išraiška, nurodanti kuriamo katalogo pavadinimą ir kelią. Taip pat galite naudoti URL žymėjimą.

Jei kelias nenustatytas, katalogas kuriamas dabartiniame kataloge.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

75 adresas nerastas

Pavyzdys:


Sub ExampleFileIO
' Failų organizacijos funkcijų pavyzdys
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Testas"
Const sFile2 As String = "nukopijuota.tmp"
Const sFile3 As String = "pervadinta.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Ar yra katalogas?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Sukurti katalogą"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Dabartinis katalogas"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Sukūrimo laikas"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Failo ilgis"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Failo atributai"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Pervardykite tame pačiame kataloge
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Ištrinti visus atributus
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nauji failo atributai"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konvertuoja sistemos kelią į URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' dvitaškis naudojant DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Paremkite mus!