Nutraukti sakinį

Ištrina failą iš disko.

Sintaksė:


Nutraukia failą kaip eilutę

Parametrai:

Failas: bet kuri eilutės išraiška, kuri pagrįsta nedviprasmiška failo specifikacija. Taip pat galite naudoti URL žymėjimą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

75 adresas nerastas

Pavyzdys:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Paremkite mus!