FileLen funkcija

Grąžina failo ilgį baitais.

Sintaksė:


FileLen (Text As String) As Long

Grąžinimo reikšmė:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametrai:

Tekstas: Bet kuri eilutės išraiška, kuri pagrįsta nedviprasmiška failo specifikacija. Taip pat galite naudoti URL žymėjimą.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Paremkite mus!