FileDateTime funkcija

Pateikia eilutę, kurioje nurodoma data ir laikas, kai failas buvo sukurtas arba paskutinį kartą modifikuotas.

Sintaksė:


FileDateTime (Ttekstas kaip eilutė)

Parametrai:

Tekstas: bet kuri eilutės išraiška, kurioje yra nedviprasmiška (be pakaitinių simbolių) failo specifikacija. Taip pat galite naudoti URL žymėjimą.

Ši funkcija nustato tikslų failo sukūrimo ar paskutinio modifikavimo laiką, pateikiamą „MM.DD.YYYY HH.MM.SS“ formatu.

Galite nustatyti lokalę formatavimo numerių, datų ir valiutų kontrolei naudodami „LibreOffice Basic“ → Kalbos nuostatos → Kalbos. „Basic“ formatų koduose trupmenų kablelis (,) visada yra vietaženklis, lokalėje apibrėžiamas kaip trupmenų skirtukas ir bus keičiamas atitinkamu rašmeniu.

Tas pats pritaikoma ir lokalės nuostatoms datai, laikui ir valiutos formatams. „Basic“ formato kodas bus rodomas priklausomai nuo lokalės nuostatų.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Paremkite mus!