FileAttr funkcija

Grąžina failo, atverto naudojant atvėrimo sakinį, prieigos veikseną arba failo prieigos numerį. Failo prieigos numeris priklauso nuo operacinės sistemos (OSH = Operating System Handle).

Note Icon

Jei naudojate 32 bitų operacinę sistemą, failo prieigos numeriui nustatyti negalite naudoti „FileAttr-Function“.


Dar žr.: Atverti

Sintaksė:


FileAttr (failo numeris sveikuoju skaičiuomi, atributas sveikuoju skaičiumi)

Grąžinimo reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

FileNumber: Failo, kuris buvo atvertas naudojant atvėrimo sakinį, numeris.

Attribute: sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti failo informacijos, kurią norite grąžinti, tipą. Galimos šios reikšmės:

1: „FileAttr-Function“ nurodo failo prieigos veikseną.

2: „FileAttr-Function“ pateikia operacinės sistemos failo prieigos numerį.

Jei nurodote parametro atributą, kurio reikšmė yra 1, taikomos šios grąžinimo reikšmės:

1 - INPUT (failas atvertas įvedimui)

2 - OUTPUT (failas atvertas išvedimui)

4 - RANDOM (failas atvertas atsitiktinei prieigai)

8 - APPEND (failas atvertas pridėjimui)

32 - BINARY (failas atvertas dvejetaine veiksena).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

52 neteisingas failo pavadinimas arba failo numeris

Pavyzdys:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Tai teksto eilutė"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Paremkite mus!