Dir funkcija

Grąžina failo, katalogo arba visų diske ar kataloge esančių failų ir katalogų, atitinkančių nurodytą paieškos kelią, pavadinimą.

Sintaksė:


Dir [(Text As String [, Attrib As Integer])]

Grąžinama reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Tekstas: Bet kuri eilutės išraiška, nurodanti paieškos kelią, katalogą ar failą. Šį argumentą galima nurodyti tik pirmą kartą iškvietus „Dir“ funkciją. Jei norite, galite įvesti kelią čia URL žymėjimas.

Attrib: Bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti failo atributus bitais. Funkcija „Dir“ grąžina tik tuos failus ar katalogus, kurie atitinka nurodytus atributus. Galite sujungti kelis atributus pridėdami atributų reikšmes:

0 : Įprasti failai

16 : Grąžina tik katalogo pavadinimą.

Naudokite šį atributą norėdami patikrinti, ar yra failas ar katalogas, arba nustatyti visus failus ir aplankus konkrečiame kataloge.

Norėdami patikrinti, ar failas egzistuoja, įveskite visą failo kelią ir pavadinimą. Jei failo ar katalogo pavadinimo nėra, funkcija „Dir“ grąžina nulinio ilgio eilutę ("").

Norėdami sukurti visų esamų failų, esančių tam tikrame kataloge, sąrašą, atlikite šiuos veiksmus: pirmą kartą iškvietę funkciją „Dir“ nurodykite visą failų paieškos kelią, pavyzdžiui, „D: \ Files \ *. Ods“. Jei kelias yra teisingas ir paieška randa bent vieną failą, funkcija „Dir“ grąžina pirmojo failo, atitinkančio paieškos kelią, pavadinimą. Norėdami grąžinti papildomus failų pavadinimus, atitinkančius kelią, dar kartą iškvieskite „Dir“, bet nenaudodami argumentų.

Norėdami grąžinti tik katalogus, naudokite atributo parametrą. Tas pats pasakytina, jei norite nustatyti tomo pavadinimą (pavyzdžiui, standžiojo disko skaidinį).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

53 failas nerastas

Pavyzdys:


Sub ExampleDir
' Rodo visus failus ir katalogus
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directories:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Gauti katalogus
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Paremkite mus!