CurDir funkcija

Pateikia eilutės variantą, kuris nusako dabartinį nurodyto disko kelią.

Warning Icon

Šis sakinys šiuo metu neveikia kaip parašyta. Dar žr. this issue.


Sintaksė:


CurDir [(tekstas kaip eilutė)]

Grąžinama reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Tekstas: Bet kuri eilutės išraiška, nurodanti esamą diską (pvz., „C“ pirmojo kietojo disko pirmajam skaidiniui).

Jei diskas nenurodytas arba jei diskas yra nulinio ilgio eilutė (""), „CurDir“ grąžina dabartinio disko kelią. „LibreOffice Basic“ praneša apie klaidą, jei disko aprašo sintaksė yra neteisinga, disko nėra arba jei disko raidė atsiranda po raidės, apibrėžtos CONFIG.SYS naudojant „Lastdrive“ sakinį.

Ši funkcija neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

68 Prietaisas nėra pasiekiamas

7 nepakanka atminties

51 vidinė klaida

Pavyzdys:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Paremkite mus!