ChDrive sakinys

Pakeičia dabartinį diską.

warning

Kai kurios DOS failų ir katalogų funkcijų „%{PRODUCTNAME}“ nebeteikia arba teikia labai ribotai. Pavyzdžiui, palaikymas funkcijos ChDir, ChDrive ir CurDi neteikiamos. Kai kurios DOS specifinės ypatybės nebenaudojamos tose funkcijose, kurioms reikia, kad failo ypatybės būtų parametrai (pavyzdžiui, atskirti paslėptus ir sisteminius failus). Tai užtikrina didžiausią įmanomą platformos „%{PRODUCTNAME}“ nepriklausomumą. Todėl ateityje ši funkcija gali būti pašalinta.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Sintaksė:


  ChDrive Text As String

Parametrai:

Tekstas: Bet kuri eilutės išraiška, kurioje yra naujo disko raidė. Jei norite, galite naudoti URL žymėjimas.

Diskui turi būti priskirta didžioji raidė. „Windows“ sistemoje raidę, kurią priskiriate diskui, riboja LASTDRV nustatymai. Jei disko argumentas yra kelių simbolių eilutė, svarbi tik pirmoji raidė. Jei bandote pasiekti neegzistuojantį diską, įvyksta klaida, į kurią galite atsakyti „OnError“ komanda.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

68 Prietaisas nėra pasiekiamas

75 adresas nerastas

Pavyzdys:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Galima tik, jei diskas 'D' egzistuoja.
  End Sub

Paremkite mus!