ChDrive sakinys

Pakeičia dabartinį diską.

Warning Icon

Šis sakinys šiuo metu neveikia kaip parašyta. Dar žr. this issue.


Sintaksė:


ChDrive tekstas kaip eilutė

Parametrai:

Tekstas: Bet kuri eilutės išraiška, kurioje yra naujo disko raidė. Jei norite, galite naudoti URL žymėjimas.

Diskui turi būti priskirta didžioji raidė. „Windows“ sistemoje raidę, kurią priskiriate diskui, riboja LASTDRV nustatymai. Jei disko argumentas yra kelių simbolių eilutė, svarbi tik pirmoji raidė. Jei bandote pasiekti neegzistuojantį diską, įvyksta klaida, į kurią galite atsakyti „OnError“ komanda.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

68 Prietaisas nėra pasiekiamas

75 adresas nerastas

Pavyzdys:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' Galima tik, jei diskas 'D' egzistuoja.
End Sub

Paremkite mus!