Lof funkcija

Grąžina atverto failo dydį baitais.

Sintaksė:


Lof (failo numeris)

Grąžinama reikšmė:

Ilgas

Parametrai:

FileNumber: Bet kuri skaitinė išraiška, kurioje yra failo numeris, nurodytas atvėrimo sakinyje.

Tip Icon

Norėdami gauti neatverto failo ilgį, naudokite funkciją FileLen.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

52 neteisingas failo pavadinimas arba failo numeris

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' REM turi būti variantas
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM pradžios pozicija
  Put #iNumber,, "Tai yra pirmoji teksto eilutė" REM užpildykite tekstu
  Put #iNumber,, "Tai yra antroji teksto eilutė"
  Put #iNumber,, "Tai yra trečioji teksto eilutė"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,, "Tai yra naujoji teksto eilutė"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Tai yra tekstas 20-ajame įraše"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Paremkite mus!