Eof funkcija

Nustato, ar failo žymeklis pasiekė failo pabaigą.

Sintaksė:


Eof (sveikasis skaičius ar reiškinys)

Grąžinama reikšmė:

Bool

Parametrai:

Intexpression: bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, skirta atvertam failų skaičiui nustatyti.

Naudokite EOF, kad išvengtumėte klaidų, kai bandote įvesti failo pabaigą. Kai naudojate sakinį „Input“ arba „Get“ skaitydami iš failo, failo žymeklis yra paslinktas priklausomai nuo perskaitytų baitų skaičiumi. Pasiekus failo pabaigą, EOF grąžina reikšmę „True“ (-1).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

52 neteisingas failo pavadinimas arba failo numeris

Pavyzdys:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Pirmoji teksto eilutė"
  Print #iNumber, "Kita teksto eilutė"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Paremkite mus!