Put# sakinys

Rašo įrašą į santykinį failą arba baitų seką į dvejetainį failą.

tip

Naudokite Print# sakinį duomenims spausdinti į nuoseklųjį tekstinį failą. Naudokite Write# sakinį duomenims rašyti į nuoseklųjį tekstinį failą su skiriamaisiais simboliais.


Sintaksė:

Įdėti sakinį diagramą


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], kintamasis

Parametrai:

fileNum: Bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, apibrėžianti failą, į kurį norite rašyti.

recordNum, filePos: santykinių failų (atsitiktinės prieigos) atveju – įrašo, kurį norite parašyti, numeris.

Dvejetainiams failams (dvejetainė prieiga) nurodoma failo baito vieta, kurioje norima pradėti rašyti.

variable: Kintamojo, kurį norite įrašyti į failą, vardas.

Pastaba santykinių failų atveju: Jei šio kintamojo turinys neatitinka įrašo ilgio, nurodyto Atverti sakinio Ilgis sąlygoje, tai tarpas tarp pabaigos naujai užrašyto įrašo ir kito įrašas yra užpildomas esamais failo, į kurį rašote, duomenimis.

Pastaba dvejetainių failų atveju: Kintamųjų turinys įrašomas į nurodytą vietą, o failo žymeklis įterpiamas iškart po paskutiniojo baito. Tarp įrašų nelieka vietos.

Pavyzdys:

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Turi būti variantas
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Pozicionuojama pradžioje
  Put #iNumber,, "Tai yra pirmoji teksto eilutė" ' Užpildykite eilutę tekstu
  Put #iNumber,, "Tai yra antroji teksto eilutė"
  Put #iNumber,, "Tai yra trečioji teksto eilutė"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Tai yra naujas tekstas"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Tai yra tekstas 20-ajame įraše"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Paremkite mus!