Input# sakinio eilutė

Skaito eilutę iš nuosekliojo failo į kintamąjį.

Sintaksė:

Įvedimo sakinio eilutės diagrama


Line Input #fileNum, variable

Parametrai:

fileNum: failo, kuriame yra norimų skaityti duomenų, numeris. Failas turi būti atvertas naudojant atvėrimo sakinį pasirinkus atvėrimo sakinį su raktiniu žodžiu „INPUT“.

variable: kintamojo, kuriame laikomas rezultatas, pavadinimas.

Naudodami Line Input# sakinį galite skaityti eilutes iš atverto failo į kintamąjį. Eilučių kintamieji yra skaitomi eilutėmis iki pirmojo grąžinimo (Asc = 13) arba eilutės pabaigos (Asc = 10). Linijos pabaigos žymės nėra įtrauktos į rezultatų eilutę.

Pavyzdys:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Pirmoji teksto eilutė"
  Print #iNumber, "Kita teksto eilutė"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Paremkite mus!