FreeFile funkcija

Grąžina kitą galimą failo numerį failui atverti. Naudokite šią funkciją norėdami atverti failą naudodami failo numerį, kurio dar nenaudoja šiuo metu atvertas failas.

Sintaksė:


FreeFile

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametras:

Šią funkciją galima naudoti tik prieš pat atvertą sakinį. „FreeFile“ grąžina kitą galimą failo numerį, tačiau jo rezervuoja.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

67 Per daug failų

Pavyzdys:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Pirmoji teksto eilutė"
  Print #iNumber, "Kita teksto eilutė"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Paremkite mus!