Uždarymo sakinys

Užveria nurodytą failą, kuris buvo atidarytas naudojant „Open“ sakinį.

Sintaksė:

Užverti sakinio diagramą


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Parametrai:

fileNum: bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti duomenų kanalo, atverto naudojant Atverti, sakinį.

Pavyzdys:

Paremkite mus!