RGB funkcija

Grąžina ilgąją sveikojo skaičiaus reikšmę, susidedančią iš raudonos, žalios ir mėlynos spalvos komponentų.

Sintaksė:


RGB (Raudona, žalia, mėlyna)

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

The resulting Long value is calculated with the following formula:
Result = red×65536 + green×256 + blue.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the Long value is calculated as
Result = red + green×256 + blue×65536
See RGB Function [VBA]


tip

Spalvos ėmiklio dialogo lange išsamiai aprašomi raudoni, žali ir mėlyni sudėtinio spalvų kodo komponentai. Teksto spalvos keitimas ir Vartotojo spalvos parinkimas rodo spalvos ėmiklio dialogo langą.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Šią spalvą " & lVar & " sudaro:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Paremkite mus!