Raudona funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo raudonos spalvos komponentą.

Sintaksė:


Red (ColorNumber As Long)

Grąžinimo reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Spalvos numeris: Ilgoji sveikojo skaičiaus išraiška nurodo bet kurį sudėtinį spalvų kodą, kuriam grąžinamas raudonos spalvos komponentas.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the function Red() is incompatible with VBA colors, when color from previous call to function RGB [VBA] is passed.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

tip

Spalvos ėmiklio dialogo lange išsamiai aprašomi raudoni, žali ir mėlyni sudėtinio spalvų kodo komponentai, taip pat jų šešioliktainė išraiška. Teksto spalvos keitimas ir Vartotojo spalvos parinkimas rodo spalvos ėmiklio dialogo langą.


Pavyzdys:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Spalvą " & lVar & " sudaro:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Paremkite mus!