Žalia funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo žalios spalvos komponentą.

Sintaksė:


Green (Color As Long)

Grąžinimo reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Spalva: Ilgoji sveikojo skaičiaus išraiška nurodo bet kurį sudėtinį spalvų kodą, kuriam grąžinamas žalios spalvos komponentas.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

tip

Spalvos ėmiklio dialogo lange išsamiai aprašomi raudoni, žali ir mėlyni sudėtinio spalvų kodo komponentai, taip pat jų šešioliktainė išraiška. Teksto spalvos keitimas ir Vartotojo spalvos parinkimas rodo spalvos ėmiklio dialogo langą.


Pavyzdys:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Šią spalvą " & lVar & " sudaro komponentai:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Paremkite mus!