Mėlynos funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo mėlynos spalvos komponentą.

Sintaksė:


Blue (Color As Long)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametras:

Spalvos reikšmė: Ilgoji sveikojo skaičiaus išraiška nurodo bet kurį sudėtinį spalvų kodą, kuriam grąžinamas mėlynos spalvos komponentas.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

tip

Spalvos ėmiklio dialogo lange išsamiai aprašomi raudoni, žali ir mėlyni sudėtinio spalvų kodo komponentai, taip pat jų šešioliktainė išraiška. Teksto spalvos keitimas ir Vartotojo spalvos parinkimas rodo spalvos ėmiklio dialogo langą.


Pavyzdys:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Šią spalvą " & lVar & " sudaro:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Paremkite mus!