Spalvų funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos vykdymo laiko funkcijos, naudojamos spalvoms aprašyti.

Mėlynos funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo mėlynos spalvos komponentą.

Žalia funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo žalios spalvos komponentą.

Raudona funkcija

Grąžina nurodyto sudėtinio spalvų kodo raudonos spalvos komponentą.

QBColor funkcija

Grąžina RGB spalvos kodą, kuris perduodamas kaip spalvos reikšmė per senesnę MS-DOS programavimo sistemą.

RGB funkcija

Grąžina ilgąją sveikojo skaičiaus reikšmę, susidedančią iš raudonos, žalios ir mėlynos spalvos komponentų.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Paremkite mus!