Print# sakinys

Spausdina nurodytas eilutes ar skaitinius reiškinius į ekraną arba į nuoseklų failą.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sintaksė:

Spausdinimo sintaksė


Print [#filenum,] reiškinys1[{;|,} [Spc(sveikasis skaičius);] [Tab(pozicija sveikuoju skaičiumi);] [reiškinys2[...]]

Parametrai:

failo numeris: Bet kuris skaitinis reiškinys, kuriame yra failo numeris, kurį Atverti nustatė atitinkamam failui.

reiškinys: bet kuris skaitinis ar eilučių reiškinys, kurį reikia spausdinti. Keli reiškiniai atskiriami kabliataškiu. Jei reiškiniai yra atskirti kableliu, jie įtraukiami į kitą tabuliavimo tašką. Tabuliavimo sustojimų reguliuoti negalima.

numberis: Tarpų, kuriuos reikia įterpti, skaičiaus Spc funkcija.

pos: Tarpai įterpiami iki nurodytos padėties.

Jei po paskutiniojo išspausdinto reiškinio atsiranda kabliataškis arba kablelis, „$ [officename] Basic“ išsaugo tekstą vidiniame buferyje ir tęsia programos vykdymą nespausdinant. Atsiradus kitam spausdinimo sakiniui be kabliataškio ar kablelio pabaigoje, visas spausdintinas tekstas spausdinamas vienu metu.

Teigiami skaitiniai reiškiniai spausdinami paliekant tarpelį. Neigiami reiškiniai spausdinami priekyje prirašant minuso ženklą. Jei slankiojo kablelio reikšmėms viršijamas tam tikras intervalas, atitinkamas skaitinis reiškinys spausdinamas eksponentine išraiška.

Jei spausdinamas reiškinys viršija tam tikrą ilgį, bus automatiškai pereinama į kitą eilutę.

Note Icon

Galite įterpti funkciją Tab, tarp argumentų išskirtą kabliataškiais, jei ketinate rezultatą išvesti į konkrečią poziciją, arba galite naudoti funkciją Spc, jei norite įterpti nurodytą skaičių tarpų .


Pavyzdys:

Paremkite mus!