MsgBox sakinys

Rodomas dialogo langas, kuriame yra pranešimas.

Sintaksė:


MsgBox tekstas kaip eilutė [,sveikasis tipas [,dialogo antraštė kaip eilutė]] (kaip sakinys) arba MsgBox (tekstas kaip eilutė [,sveikasis tipas [,dialogo antraštė kaip eilutė]]) (kaip funkcija)

Parametrai:

Tekstas: Eilutės išraiška rodoma kaip pranešimas dialogo lange. Eilučių lūžius galima įterpti naudojant „Chr$(13)“.

Dialogo antraštė: Eilučių išraiška rodoma dialogo lango pavadinimo juostoje. Jei nėra, tai antraštės juostoje rodomas atitinkamos programos pavadinimas.

Tipas: bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti dialogo tipą, rodomų mygtukų skaičių ir tipą bei piktogramos tipą. Tipas reiškia bitų šablonų derinį, tai yra, elementų derinys aprašomas pridedant atitinkamas jų reikšmes:

Įvardinta konstanta

Sveikoji reikšmė

Aprašas

MB_OK

0

Rodyti tik mygtuką „Gerai“.

MB_OKCANCEL

1

Rodyti tik mygtukus „Gerai“ ir „Atsisakyti“.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Rodyti „Nutraukti“, „Bandyti vėl“ ir „Nepaisyti“ mygtukus.

MB_YESNOCANCEL

3

Rodyti mygtukus „Taip“, „Ne“ ir „Atsisakyti“.

MB_YESNO

4

Rodyti „Taip“ ir „Ne“ mygtukus .

MB_RETRYCANCEL

5

Rodyti „Bandyti vėl“ ir „Atsisakyti“ mygtukus.

MB_ICONSTOP

16

Pridėti stabdymo piktogramą dialogo lange.

MB_ICONQUESTION

32

Pridėti klausimų piktogramą dialogo lange.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Į dialogo langą įtraukite šauktuko piktogramą.

MB_ICONINFORMATION

64

Į dialogo langą įtraukite informacijos piktogramą.

128

Pirmasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.

MB_DEFBUTTON2

256

Antrasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.

MB_DEFBUTTON3

512

Trečiasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Įvyko netikėta klaida."
 Const sText2 = "Bet programos vykdymas bus toliau tęsiamas."
 Const sText3 = "Klaida"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Paremkite mus!