Vykdymo laiko funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos „% PRODUCTNAME“ „Basic“ vykdymo funkcijos.

„Basic“ konstantos

Konstantos, naudojamos „Basic“ programoje

Ekrano Į/I funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos vykdymo laiko funkcijos, kurios naudojamos skambinant dialogo languose, kai norima įvesti ir išvesti vartotojo įrašus.

Failo Įv/Iš funkcijos

Naudokite failų įvesties / išvesties funkcijas, kad sukurtumėte ir tvarkytumėte vartotojo nustatytus (duomenų) failus.

Duomenų ir laiko funkcijos

Norėdami atlikti datos ir laiko skaičiavimus, naudokite čia aprašytus sakinius ir funkcijas.

Klaidas apdorojančios funkcijos

Naudokite šiuos sakinius ir funkcijas, norėdami aprašyti, kaip „% PRODUCTNAME Basic“ reaguoja į vykdymo laiko klaidas.

Loginiai operatoriai

Šiuos loginius operatorius palaiko „LibreOffice Basic“.

Matematinės operacijos

„LibreOffice Basic“ palaiko toliau nurodytas matematines operacijas .

Skaitinės funkcijos

Šios skaitinės funkcijos atlieka skaičiavimus. Matematinės ir Būlio operacijos aprašytos atskirame skyriuje. Funkcijos skiriasi nuo operacijų tuo, kad funkcijos perduoda argumentus ir grąžina rezultatą, kai tuo tarpu operacijos grąžina rezultatą sujungdamos du skaitinius reiškinius.

Programos vykdymo kontrolė

Šie sakiniai skirti programos vykdymui kontroliuoti.

Kintamieji

Šie sakiniai ir funkcijos yra skirti dirbti su kintamaisiais. Šiomis funkcijomis galite deklaruoti ar apibrėžti kintamuosius, konvertuoti kintamuosius iš vieno tipo į kitą arba nustatyti kintamojo tipą.

Palyginimo operacijos

Galimos palyginimo operacijos aprašytos čia.

Eilutės

Šios funkcijos ir sakiniai patikrina ir grąžina eilutes.

Kitos komandos

Tai yra funkcijų ir sakinių, kurie nėra įtraukti į kitas kategorijas, sąrašas.

Paremkite mus!