Vykdymo laiko funkcijos

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Konstantos, naudojamos „Basic“ programoje

Kintamieji

Šie sakiniai ir funkcijos yra skirti dirbti su kintamaisiais. Šiomis funkcijomis galite deklaruoti ar apibrėžti kintamuosius, konvertuoti kintamuosius iš vieno tipo į kitą arba nustatyti kintamojo tipą.

Logical Operators

Šiuos loginius operatorius palaiko „LibreOffice Basic“.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Eilutės

Šios funkcijos ir sakiniai patikrina ir grąžina eilutes.

Duomenų ir laiko funkcijos

Norėdami atlikti datos ir laiko skaičiavimus, naudokite čia aprašytus sakinius ir funkcijas.

Mathematical Operators

„LibreOffice Basic“ palaiko toliau nurodytas matematines operacijas .

Skaitinės funkcijos

Šios skaitinės funkcijos atlieka skaičiavimus. Matematinės ir Būlio operacijos aprašytos atskirame skyriuje. Funkcijos skiriasi nuo operacijų tuo, kad funkcijos perduoda argumentus ir grąžina rezultatą, kai tuo tarpu operacijos grąžina rezultatą sujungdamos du skaitinius reiškinius.

Ekrano Į/I funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos vykdymo laiko funkcijos, kurios naudojamos skambinant dialogo languose, kai norima įvesti ir išvesti vartotojo įrašus.

Failo Įv/Iš funkcijos

Naudokite failų įvesties / išvesties funkcijas, kad sukurtumėte ir tvarkytumėte vartotojo nustatytus (duomenų) failus.

Programos vykdymo kontrolė

Šie sakiniai skirti programos vykdymui kontroliuoti.

Klaidas apdorojančios funkcijos

Naudokite šiuos sakinius ir funkcijas, norėdami aprašyti, kaip „LibreOffice Basic“ reaguoja į vykdymo laiko klaidas.

Kitos komandos

Tai yra funkcijų ir sakinių, kurie nėra įtraukti į kitas kategorijas, sąrašas.

Paremkite mus!