Įterpti valdiklius

Atveria priemonių juostą.

Piktograma

Įterpti valdiklius

Mygtukas

Piktograma

Įdeda komandos mygtuką. Jį galima panaudoti tam tikro įvykio, pavyzdžiui pelės paspaudimo, komandai vykdyti.

Mygtuką galima papildyti tekstu arba piešiniu.

Paveikslo valdiklis

Piktograma

Įdeda valdiklį grafikos elementui pavaizduoti.

Žymimasis langelis

Piktograma

Įdeda žymimąjį langelį funkcijai įjungti arba išjungti off.

Akutė

Piktograma

Pridedamas mygtukas, leidžiantis vartotojui rinktis iš daugybės parinkčių. Grupuotų parinkčių mygtukuose turi būti nuoseklūs skirtukų indeksai. Paprastai juos supa grupės langelis. Jei yra dvi parinkčių mygtukų grupės, turite įterpti skirtukų rodyklę tarp grupės grupių skirtukų indeksų.

Žymės laukas

Piktograma

Įdeda etiketes. Jų tekstai turi būti numatytieji (ne kuriami).

Teksto langelis

Piktograma

Įdeda langelį tekstui įrašyti (ir koreguoti).

Sąrašo laukas

Piktograma

Įdeda langelį, kuriame galima pasirinkti sąrašo elementą.

Jungtinis langelis

Piktograma

Įdeda išskleidžiamąjį langelį. Jame yra sąrašas, kuris išsiskeidžia jį spustelėjus. Iš sąrašo galima pasirinkti reikiamą elementą. Sąrašą galima padaryti „tik skaitomą“.

Horizontalioji slankjuostė

Piktograma

Į dialogo langą įdeda horizontalią slinkties juostą.

Vertikalioji slankjuostė

Piktograma

Į dialogo langą įdeda vertikalią slinkties juostą.

Valdiklių grupė

Piktograma

Įdeda kadrą, kuriame galima grupuoti panašius valdiklius, pavyzdžiui, parinkčių mygtukus.

Note Icon

Norėdami apibrėžti dvi skirtingas parinkčių mygtukų grupes, įsitikinkite, kad grupės rėmelio skirtukų rodyklė yra tarp abiejų grupių skirtukų indeksų.


Eigos juosta

Piktograma

Į dialogo langą įdeda eigos juostą.

Horizontali linija

Piktograma

Į dialogo langą įdeda horizontalią liniją.

Vertikalioji linija

Piktograma

Į dialogo langą įdeda vertikalią liniją.

Datos laukas

Piktograma

Įdeda datos lauką.

Jei datos laukui priskiriate savybę „išskleidžiamasis meniu“, vartotojas gali išskleisti kalendorių, kad pasirinktų datą.

Laiko laukas

Piktograma

Įdeda laiko lauką.

Skaitmeninis laukas

Piktograma

Įdeda skaitmeninį lauką.

Valiutos laukas

Piktograma

Įdeda valiutos lauką.

Formatuotas laukas

Piktograma

Įdeda teksto langelį, kuriame galima nustatyti įvedamo arba išvedamo teksto formatavimą, taip pat bet kuriuos ribojimų rėžius.

Šablono laukas

Piktograma

Prideda kaukės laukelį. Užmaskuotą laukelį sudaro įvesties kaukė ir ženklų kaukė. Įvesties kaukė nustato, kuriuos vartotojo duomenis galima įvesti. Ženklų kaukė nustato užmaskuoto lauko būseną, kai forma įkeliama.

Failo parinkimas

Piktograma

įdeda failų parinkimo dialogo lango mygtuką.

Parinkti

Piktograma

Aktyvina arba pasyvina parinkimo veikseną. Esant aktyviai veiksenai galiama parinkti koreguotinus valdiklius.

Savybės

Piktograma

Atveria dialogo langą, kuriame galima taisyti pasirinkto valdiklio savybes.

Aktyvinti tekstinę veikseną

Piktograma

Pradeda testavimo veikseną. Testavimas baigiasi paspaudus dialogo lango užvėrimo piktogramą.

Kalbų tvarkymas

Kalbų tvarkymo piktograma

Atveria dialogo langą, kuriame galima įjungti bei tvarkyti daugelį dialogo langų išteklių daugelyje kalbų.

Valdiklis „Medis“

Mygtukas „Kalbų tvarkymas“

Prideda medžio valdymą hierarchiniam sąrašui rodyti. Galite užpildyti sąrašą pagal savo programą naudodami API kreipinius (XtreeControl).

Lentelė

Lentelės piktograma

Įdeda lentelės valdiklį, kuris gali parodyti lentelės duomenis. Lentelę galima užpildyti programa panaudojant API kreipinius.

Hipernuorodų valdymas

Įterpti hipernuorodų valdymo piktogramą

Įdeda saitų valdiklį, kuris gali atverti tinklalapį naršyklėje.

Paremkite mus!