Įterpti valdiklius

Atveria priemonių juostą.

Icon Choose Controls

Įterpti valdiklius

Mygtukas

Icon Button

Įdeda komandos mygtuką. Jį galima panaudoti tam tikro įvykio, pavyzdžiui pelės paspaudimo, komandai vykdyti.

Mygtuką galima papildyti tekstu arba piešiniu.

Paveikslo valdiklis

Icon Image Control

Įdeda valdiklį grafikos elementui pavaizduoti.

Žymimasis langelis

Icon Check Box

Įdeda žymimąjį langelį funkcijai įjungti arba išjungti off.

Akutė

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Žymės laukas

Icon Label Field

Įdeda etiketes. Jų tekstai turi būti numatytieji (ne kuriami).

Teksto langelis

Icon Text Box

Įdeda langelį tekstui įrašyti (ir koreguoti).

Sąrašo laukas

Icon List Box

Įdeda langelį, kuriame galima pasirinkti sąrašo elementą.

Jungtinis langelis

Icon Combo Box

Įdeda išskleidžiamąjį langelį. Jame yra sąrašas, kuris išsiskeidžia jį spustelėjus. Iš sąrašo galima pasirinkti reikiamą elementą. Sąrašą galima padaryti „tik skaitomą“.

Horizontalioji slankjuostė

Icon Horizontal Scrollbar

Į dialogo langą įdeda horizontalią slinkties juostą.

Vertikalioji slankjuostė

Icon Vertical Scrollbar

Į dialogo langą įdeda vertikalią slinkties juostą.

Valdiklių grupė

Icon Group Box

Įdeda kadrą, kuriame galima grupuoti panašius valdiklius, pavyzdžiui, parinkčių mygtukus.

note

Norėdami apibrėžti dvi skirtingas parinkčių mygtukų grupes, įsitikinkite, kad grupės rėmelio skirtukų rodyklė yra tarp abiejų grupių skirtukų indeksų.


Eigos juosta

Icon Progress Bar

Į dialogo langą įdeda eigos juostą.

Horizontali linija

Icon Horizontal Line

Į dialogo langą įdeda horizontalią liniją.

Vertikalioji linija

Icon Vertical Line

Į dialogo langą įdeda vertikalią liniją.

Datos laukas

Icon Date Field

Įdeda datos lauką.

Jei datos laukui priskiriate savybę „išskleidžiamasis meniu“, vartotojas gali išskleisti kalendorių, kad pasirinktų datą.

Laiko laukas

Icon Time Field

Įdeda laiko lauką.

Skaitmeninis laukas

Icon Numeric Field

Įdeda skaitmeninį lauką.

Valiutos laukas

Icon Currency Field

Įdeda valiutos lauką.

Formatuotas laukas

Icon Formatted Field

Įdeda teksto langelį, kuriame galima nustatyti įvedamo arba išvedamo teksto formatavimą, taip pat bet kuriuos ribojimų rėžius.

Šablono laukas

Icon Pattern Field

Prideda kaukės laukelį. Užmaskuotą laukelį sudaro įvesties kaukė ir ženklų kaukė. Įvesties kaukė nustato, kuriuos vartotojo duomenis galima įvesti. Ženklų kaukė nustato užmaskuoto lauko būseną, kai forma įkeliama.

Failo parinkimas

Icon File Selection

įdeda failų parinkimo dialogo lango mygtuką.

Parinkti

Icon Select

Aktyvina arba pasyvina parinkimo veikseną. Esant aktyviai veiksenai galiama parinkti koreguotinus valdiklius.

Savybės

Icon Properties

Atveria dialogo langą, kuriame galima taisyti pasirinkto valdiklio savybes.

Aktyvinti tekstinę veikseną

Icon Activate Test Mode

Pradeda testavimo veikseną. Testavimas baigiasi paspaudus dialogo lango užvėrimo piktogramą.

Kalbų tvarkymas

Manage Language icon

Atveria dialogo langą, kuriame galima įjungti bei tvarkyti daugelį dialogo langų išteklių daugelyje kalbų.

Valdiklis „Medis“

Icon Tree Control

Prideda medžio valdymą hierarchiniam sąrašui rodyti. Galite užpildyti sąrašą pagal savo programą naudodami API kreipinius (XtreeControl).

Lentelė

Table control icon

Įdeda lentelės valdiklį, kuris gali parodyti lentelės duomenis. Lentelę galima užpildyti programa panaudojant API kreipinius.

Hipernuorodų valdymas

Insert hyperlink control icon

Įdeda saitų valdiklį, kuris gali atverti tinklalapį naršyklėje.

Paremkite mus!