Importuoti dialogo langą

Iškviečia dialogo langą „Atverti“ dialogo failui BASIC importuoti.

Jeigu importuojamo dialogo lango vardas jau yra bibliotekoje, tai atsiranda pranešimo langelis, kuriame galima importuojamą dialogą pervardyti. Tada dialogo langas bus pavadintas pirmu laisvu automatiškai parenkamu vardu (taip, kaip ir kuriant naują dialogą). Esamą dialogo langą taip pat galima pakeisti importuojamu. Paspaudus „Atšaukti“ dialogas nebus importuojamas.

Dialoguose gali būti lokalizacijos duomenų. Importuojant dialogo langus gali pasitaikyti neatitikimų.

Jeigu bibliotekoje yra papildomų kalbų, nesančių importuotame lange, arba dialogo langas nelokalizuotas, tai papildomos kalbos gali būti įtrauktos į importuotąjį langą naudojant numatytosios lokalės eilutes.

Jeigu bibliotekoje yra papildomų kalbų, nesančių importuotame lange, arba biblioteka nelokalizuota, tai pateikiama užklausa naudojant mygtukus „Papildyti“, „Praleisti“, „Atsisakyti“.

Piktograma

Importuoti dialogo langą

Paremkite mus!