Object Catalog

Atveria polangį Objektai, kur galite matyti „Basic“ objektus.

Dukart spustelėkite funkcijos arba paprogramės pavadinimą, kad įkeltumėte modulį, kuriame yra ta funkcija ar paprogramė, ir padėtumėte žymeklį. Dukart spustelėkite modulio ar dialogo lango pavadinimą, kad įkeltumėte ir parodytumėte tą modulį ar dialogo langą.

Piktograma

Objektų katalogas

Lango sritis

Parodo hierarchinį dabartinių „LibreOffice“ makrokomandų bibliotekų, modulių ir dialogų langų vaizdus. Norėdami lange parodyti elemento turinį, dukart spustelėkite jo pavadinimą.

Paremkite mus!