Aktyvinti stebėjimą

Spustelėkite šią piktogramą, kad peržiūrėtumėte kintamuosius makrokomandoje. Kintamojo turinys rodomas atskirame lange.

Spustelėkite kintamojo pavadinimą, kad jį pasirinktumėte, tada spustelėkite Įgalinti žiūrėjimą piktogramą. Kintamajam priskirta reikšmė rodoma šalia jo pavadinimo. Ši reikšmė nuolat atnaujinama.

Piktograma

Aktyvinti stebimąją reikšmę

Norėdami pašalinti kintamojo stebėjimą, stebėjimo lange pasirinkite šį kintamąjį, tada spustelėkite piktogramą Šalinti stebėjimą.

Paremkite mus!