Stabdos taškai

Į programos eilutę įterpia stabdos tašką.

Stabdos taškas įterpiamas žymeklio vietoje. Norėdami pertraukti programą prieš pat įvykstant klaidai, naudokite stabdos tašką. Tada galite pašalinti programos triktis ją paleisdami nustačius veikseną Pavienis žingsnis, kol atsiras klaida. Taip pat galite naudoti Stebėti piktogramą, kad patikrintumėte atitinkamų kintamųjų turinius.

Piktograma

Stabdos taškas

Paremkite mus!