Procedūros žingsnis

Vykdo makrokomandą ir sustabdo ją po kitos procedūros.

Šią komandą galite naudoti drauge su Stebėti komanda klaidų paieškai.

Piktograma

Procedūros žingsnis

Paremkite mus!