Pavienis žingsnis

Vykdo makrokomandą ir sustoja po kitos komandos.

Šią komandą galite naudoti drauge su Stebėti komanda klaidų paieškai.

Piktograma

Pavienis žingsnis

Paremkite mus!