Valdiklio ir dialogo langų savybės

Nurodo pasirinkto dialogo lango ar valdiklio savybes. Kad galėtumėte naudoti šią komandą, turite pasirinkti projektavimo būseną.

Duomenų įvedimas savybių dialogo lange

Šie klavišų deriniai taikomi įvesti duomenis į kelių eilučių laukus arba į jungtinius langelius Savybės dialogo lange:

Klavišai

Efektai

Alt+↓

Atveriamas jungtinis langelis

Alt+↑

Suskleidžiamas jungtinis langelis

Lyg2+Įvesties klavišas

Įterpia eilutės lūžį į kelių eilučių laukus.

(Rodyklė aukštyn)

Pereina į ankstesnę eilutę.

(Rodyklė žemyn)

Pereina į kitą eilutę.

Įvesti

Taiko keitimus, atliktus laukelyje ir perkelia žymeklį į kitą lauką.


Bendra

Aprašykite pasirinkto valdiklio ar dialogo lango savybes. Galimos savybės priklauso nuo pasirinkto valdiklio tipo. Todėl šios savybės prieinamos ne visų tipų valdikliams.

Įvykiai

Aprašykite įvykio priskyrimus pasirinktam valdikliui ar dialogo langui. Galimi įvykiai priklauso nuo pasirinkto valdiklio tipo.

Paremkite mus!