Documento įvykiais grįstos makrokomandos

Šiame skyriuje aprašoma, kaip priskirti skriptus programai, dokumentui ar formos įvykiams.

Galite automatiškai vykdyti makrokomandą, kai įvyksta nurodytas programinės įrangos įvykis priskirdami įvykiui norimą makrokomandą. Šioje lentelėje pateikiama dokumentų įvykių apžvalga ir momentas, kai vykdoma priskirta makrokomanda.

Įvykis

Vykdoma priskirta makrokomanda...

paprogramė

Paleisti programą

... paleidus „LibreOffice“ programą.

OnStartApp

Užverti programą

... prieš „LibreOffice“ programa nutraukiama.

OnCloseApp

Dokumentas sukurtas

... Naujas dokumentas sukurtas naudojant Filas → Naujas arba naudojant piktogramą Naujas. Atminkite, kad šis įvykis suaktyvinamas ir atvėrus „Basic“ IDE.

OnCreate

Naujas dokumentas

... sukūrus naują dokumentą naudojant Failas → Naujas arba naudojant piktogramą Naujas.

OnNew

Dokumento įkėlimas baigtas

... prieš atveriant dokumentą naudojant Failas → Naujas arba naudojant Atverti piktogramą .

OnLoadFinished

Atverti dokumentą

... atvėrus dokumentą naudojant Failas → Atverti arba naudojant Atverti piktogramą.

OnLoad

Dokumentas bus užvertas

... prieš užveriant dokumentą.

OnPrepareUnload

Dokumentas užvertas

... užvėrus dokumentą. Atminkite, kad įvykis „Įrašyti dokumentą“ taip pat gali įvykti, kai dokumentas yra įrašomas prieš jį užveriant.

OnUnload

-nėra UI-

OnLayoutFinished

Rodinys sukurtas

Rodomas dokumentas. Atminkite, kad šis įvykis taip pat įvyksta, kai dokumentas yra dubliuojamas.

OnViewCreated

Rodinys bus užvertas

Dokumento maketas pašalinamas.

OnPrepareViewClosing

Rodinys užvertas

Dokumento maketas išvalomas prieš užveriant dokumentą.

OnViewClosed

Aktyvinti dokumentą

... po to, kai dokumentas bus pateiktas į pirmą planą.

OnFocus

Pasyvinti dokumentą

... po to, kai dokumentas bus pateiktas į pirmą planą.

OnUnfocus

Įrašyti dokumentą

… prieš įrašant dokumentą naudojant komandą Failas → Įrašyti arba piktogramą Įrašyti, reikia įsitikinti, kad dokumento pavadinimas jau nurodytas.

OnSaveAs

Dokumentas įrašytas

… įrašius dokumentą naudojant komandą Failas → Įrašyti arba piktogramą Įrašyti, aišku, kad dokumento pavadinimas jau nurodytas.

OnSaveDone

Dokumento įrašyti nepavyko

Nepavyko įrašyti dokumento.

OnSaveFailed

Įrašyti dokumentą kaip

… prieš įrašant dokumentą nurodytu pavadinimu (naudojant Failas → Įrašyti kaip arba Failas → Įrašyti arba naudojant piktogramą Įrašyti, jei dokumento pavadinimas dar nenurodytas ).

OnSaveAs

Dokumentas įrašytas taip

… įrašius dokumentą nurodytu pavadinimu (naudojant Failas → Įrašyti kaip arba Failas → Įrašyti, arba naudojant piktogramą Įrašyti, jei dokumento pavadinimas dar nebuvo nurodytas ).

OnSaveAsDone

Operacija „Įrašyti kaip“ nepavyko

Nepavyko įrašyti dokumento.

OnSaveAsFailed

-nėra UI-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

Įrašoma arba eksportuojama dokumento kopija

... prieš dokumento įrašymą naudojant piktogramas Failas → Įrašyti kopiją, Failas → Exportuoti, Failas → Exportuoti į PDF arba Įrašyti.

OnCopyTo

Dokumento kopija sukurta

... įrašius dokumentą naudojant piktogramas Failas → Įrašyti kopiją, Failas → Exportuoti, Failas → Exportuoti į PDF arba Įrašyti.

OnCopyToDone

Sukurti dokumento kopijos nepavyko

Dokumento nepavyko visiškai įrašyti arba eksportuoti.

OnCopyToFailed

Spausdinti dokumentą

... užvėrus spausdinimo dialogo langą, bet dar prieš prasidedant realiam spausdinimo procesui. Šis įvykis pasikartoja kiekvienai spausdinamai kopijai.

OnPrint

-nėra UI-

… pakeitus dokumento saugumo nuostatas.

OnModeChanged

Modifikavimo būsena pakeista

Pakeista dokumento būsena.

OnModifyChanged

Dokumento pavadinimas pakeistas

Kai dokumento pavadinimas atnaujinamas.

OnTitleChanged

Įkeltas pakomponentis

… atvėrus duomenų bazės formą.

OnSubComponentOpened

Užvertas pakomponentis

… užvėrus duomenų bazės formą.

OnSubComponentClosed

Laiškų blankų spausdinimas pradėtas

… prieš spausdinant standartinius laiškus naudojant meniu Failas → Spausdinti arba Priemonės → Laiškų komponavimas.

OnMailMerge

Laiškų blankų spausdinimas baigtas

… atspausdinus standartinius laiškus naudojant meniu Failas → Spausdinti arba Priemonės → Laiškų komponavimas.

OnMailMergeFinished

Formos laukų spausdinimas pradėtas

… prieš spausdinant formos laukus.

OnFieldMerge

Formos laukų spausdinimas baigtas

… atspausdinus formos laukus.

OnFieldMergeFinished

Keiskite puslapių skaičių

Pasikeitus puslapių skaičiui.

OnPageCountChanged


note

Dauguma įvykių yra susiję su dokumentais, išskyrus OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate ir OnLoadFinished, kurie vyksta programos lygiu. Įvykius OnSubComponentOpened ir OnSubComponentClosed suaktyvina duomenų bazės formos.


tip

„Writer“ dokumentai suaktyvina šiuos konkrečius įvykius: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished ir OnPageCountChanged.


Makrokomandos priskyrimas įvykiui

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka ir spustelėkite kortelę Įvykiai.

 2. Pasirinkite, ar priskyrimas galioja globaliai, ar galioja tik šiame dokumente iš sąrašo Įrašyti į.

 3. Pasirinkite įvykį iš sąrašo Įvykis.

 4. Spustelėkite Makrokomanda ir pasirinkite makrokomandą, kurią norite priskirti pasirinktam įvykiui.

 5. Spustelėkite Gerai, kad priskirtumėte makrokomandą.

 6. Spustelėkite Gerai, kad užvertumėte dialogo langą.

Makrokomandos priskyrimo įvykiui pašalinimas

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka ir spustelėkite kortelę Įvykiai.

 2. Pasirinkite, ar norite pašalinti globalią užduotį, ar tik užduotį, kuri galioja dabartiniame dokumente, pasirinkdami parinktį iš sąrašo laukelio Įrašyti į .

 3. Pasirinkite įvykį, kuriame yra užduotis, kuri bus pašalinta iš sąrašo Įvykis.

 4. Spustelėkite Šalinti.

 5. Spustelėkite Gerai, kad užvertumėte dialogo langą.

Be makrokomandų priskyrimo įvykiams, galima stebėti įvykius, suaktyvintus juos „LibreOffice“ dokumentuose.

Paremkite mus!