Bibliotekų ir modulių organizavimas

„Basic“ bibliotekų konteineriai

„LibreOffice Basic“ bibliotekos gali būti saugomos 3 skirtinguose konteineriuose:

Norėdami pasiekti makrokomandas, įrašytas į „LibreOffice“ makrokomandos arba į Mano makrokomandos bibliotekas iš kito konteinerio, įskaitant dokumentų konteinerį, naudokite Globalios srities specifikatorius.

Bibliotekų organizavimas

Naujos bibliotekos kūrimas

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvrakytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Bibliotekos kortelę.

 3. Sąraše Vieta pasirinkite, kur norite pridėti biblioteką. Jei pasirinksite „LibreOffice“ makrokomandos ir dialogai, biblioteka priklausys programai „LibreOffice“ ir bus prieinama visiems dokumentams. Jei pasirinksite dokumentą, biblioteka bus pridėta prie šio dokumento ir bus pasiekiama tik ten.

 4. Spustelėkite Naujas ir įterpkite naujai kuriamos bibliotekos pavadinimą.

Importuoti biblioteką

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Bibliotekos kortelę.

 3. Sąraše Vieta pasirinkite, kur norite importuoti biblioteką. Jei pasirinksite „LibreOffice“ makrokomandos ir dialogai, biblioteka priklausys programai „LibreOffice“ ir bus prieinama visiems dokumentams. Jei pasirinksite dokumentą, biblioteka bus importuota į šį dokumentą ir bus pasiekiama tik iš ten.

 4. Spustelėkite Importuoti... ir pasirinkti išorinę biblioteką importavimui.

 5. Dialoge Importuoti bibliotekas pasirinkite visas importuojamas bibliotekas. Dialogo lange rodomos visos pasirinkto failo bibliotekos.

 6. Jei norite įterpti biblioteką kaip nuorodą, pažymėkite laukelį Įterpti kaip nuorodą (tik skaityti). Tik skaitymui skirtos bibliotekos yra visiškai funkcionuojančios, tačiau jų negalima modifikuoti naudojant „Basic“ IDE.

 7. Pažymėkite laukelį Pakeisti esamas bibliotekas, jei norite, kad esamos to paties pavadinimo bibliotekos būtų perrašytos.

 8. Norėdami importuoti biblioteką, spustelėkite Gerai .

Importuoti biblioteką

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Bibliotekos kortelę.

 3. Sąraše Vieta nurodote, kur laikoma jūsų biblioteka. Pasirinkite biblioteką, kurią norite eksportuoti. Atminkite, kad negalima eksportuoti Standard bibliotekos.

 4. Spustelėkite Exportuoti...

 5. Pasirinkite, ar norite eksportuoti biblioteką kaip plėtinį, ar kaip pagrindinę biblioteką.

 6. Spustelėkite Gerai.

 7. Pasirinkite, kur norite eksportuoti savo biblioteką.

 8. Norėdami eksportuoti biblioteką, spustelėkite Įrašyti.

Šalinti biblioteką

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Bibliotekos kortelę.

 3. Iš sąrašo pasirinkite biblioteką, kurią norite ištrinti.

 4. Spustelėkite Šalinti.

Modulių ir dialogų organizavimas

Naujo modulio arba dialogo kūrimas

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Moduliai kortelę arba Dialogai kortelę.

 3. Pasirinkite biblioteką, kurioje bus įterptas modulis, ir spustelėkite Naujas.

 4. Įveskite modulio arba dialogo pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Modulio ar dialogo pervadinimas

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Du kartus spustelėkite modulį, kurį norite pervadinti, padarydami pauzę tarp paspaudimų. Įveskite naują pavadinimą.

  „Basic“ IDE ekrano apačioje esančiose kortelėse dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite modulio pavadinimą arba dialogo langą, pasirinkite Pervardyti ir įveskite naują pavadinimą.

 3. Paspauskite „Įvesti“, kad patvirtintumėte pakeitimus.

Modulio ar dialogo ištrynimas

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 2. Spustelėkite Moduliai kortelę arba Dialogai kortelę.

 3. Pasirinkite iš sąrašo ištrintiną modulį arba dialogo langą. Dukart spustelėkite įrašą, kad išskleistumėte papildomus įrašus, jei to reikia.

 4. Spustelėkite Šalinti.

warning

Ištrynus modulį, visam laikui bus ištrintos visos esamos to modulio procedūros ir funkcijos.


Projektų organizavimas tarp dokumentų ar šablonų

Modulių perkėlimas arba kopijavimas tarp dokumentų, šablonų ir programos.

 1. Atverkite visus dokumentus ar šablonus, tarp kurių norite perkelti arba kopijuoti modulius ar dialogo langus.

 2. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Organizuoti makrokomandas → „LibreOffice Basic“ ir spustelėkite Tvarkytuvė arba „Basic“ IDE spustelėkite Pasirinkti modulį piktogramą, kad atvertumėte Makrokomandų tvarkytuvės dialogą.

 3. Norėdami perkelti modulį ar dialogo langą į kitą dokumentą, spustelėkite atitinkamą objektą sąraše ir vilkite jį į norimą vietą. Horizontali linija nurodo tikslinę dabartinio objekto padėtį tempiant. Laikydami nuspaudę klavišą vilkdami nukopijuosite objektą, o ne perkelsite.

Paremkite mus!