„Basic“ rengyklė

„Basic“ rengyklė pateikia standartines taisymo funkcijas, kurios jums yra žinomos dirbant su teksto dokumentu. Ji palaiko meniu Taisyti funkcijas (iškirpti, ištrinti, įdėti), galimybę pasirinkti tekstą naudojant „Lyg2“ klavišą, taip pat žymeklio padėties nustatymo funkcijas (pavyzdžiui, judėjimas nuo žodžio prie žodžio naudojant ir rodyklių klavišus).

Ilgas eilutes galima padalyti į kelias dalis įterpiant tarpą ir pabraukimo simbolį _ kaip du paskutiniuosius eilutės simbolius. Tai sujungia eilutę su kita eilute į vieną loginę eilutę. (Jei tame pačiame „Basic“ modulyje naudojama „Suderinimo parinktis“, eilutės tęsimo savybė galioja ir komentarų eilutėms.)

Jei Makrokomanda juostoje paspausite piktogramą Vykdyti BASIC, programos vykdymas pradedamas nuo pirmosios „Basic“ rengyklės eilutės. Programa vykdo pirmąją paprogramę arba funkciją, tada programos vykdymas sustoja. „Sub Main“ neturi viršenybės vykdant programą.

tip

Įterpkite „Basic“ kodą tarp „Sub Main“ ir „End Sub“ eilučių, kurias matote pirmą kartą atidarę IDE. Arba ištrinkite visas eilutes ir įveskite savąjį „Basic“ kodą.


Naršymas projekte

Bibliotekų sąrašas

Jei norite įkelti biblioteką į rengyklę, įrankių juostos kairėje pusėje esančiame sąraše Biblioteka pasirinkite biblioteką. Bus parodytas pirmasis pasirinktos bibliotekos modulis.

Objektų katalogas

Paspauskite Objekto katalogo piktogramą Piktograma makrokomandos priemonių juostoje, kad rodytumėte objekto katalogą.

Dialogas parodo sąrašą visų esamų objektų hierarchine pateiktimi. Du kartus paspaustas sąrašo įrašas atveria pavaldžiuosius objektus.

Norėdami parodyti tam tikrą modulį redaktoriuje arba žymeklio poziciją nustatyti pažymėtame SUB arba FUNKCIJOJE, du kartus paspauskite ant atitinkamo įrašo.

„Basic“ pirminio kodo įrašymas ir įkėlimas

Galite įrašyti „Basic“ kodą į tekstinį failą, kad išsaugotumėte ir importuotumėte į kitas programavimo sistemas.

warning

Negalite įrašyti „Basic“ dialogo langų į teksto failą.


Pirminio kodo įrašymas į tekstinį failą

  1. Iš objektų katalogo pasirinkite modulį, kurį norite eksportuoti kaip tekstą.

  2. Spustelėkite Įrašyti šaltinį kaip piktogramą makrokomandos priemonių juostoje.

  3. Pasirinkite failo vardą ir spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte failą.

Pirminio kodo įrašymas į tekstinį failą

  1. Iš objektų katalogo pasirinkite modulį, kurį norite eksportuoti kaip tekstą.

  2. Užveskite žymeklį ten, kur norite įterpti programos kodą.

  3. Spustelėkite Įrašyti šaltinį kaip piktogramą makrokomandos priemonių juostoje.

  4. Pasirinkite tekstinį failą, kuriame yra pirminis kodas, ir spustelėkite Gerai .

Paremkite mus!