Bibliotekos, moduliai ir dialogai

Toliau aprašomas pagrindinis bibliotekų, modulių ir dialogo langų naudojimas „LibreOffice Basic“ programoje.

„LibreOffice Basic“ pateikia priemones, kurios padės struktūrizuoti projektus. Ji palaiko įvairius „vienetus“, kurie leidžia grupuoti atskirus SUBS ir FUNCTIONS „Basic“ projekte.

Bibliotekos

Bibliotekos yra modulių organizavimo priemonė, jas galima pridėti prie dokumento arba šablono. Įrašius dokumentą ar šabloną, visi bibliotekoje esantys moduliai taip pat automatiškai įrašomi.

Bibliotekoje gali būti iki 16 000 modulių.

Moduliai

Modulyje yra SUBS ir FUNCTIONS kartu su kintamųjų aprašais. Programos, kurią galima įrašyti į modulį, ilgis ribojamas iki 64 kB. Jei reikia daugiau vietos, „LibreOffice Basic“ projektą galite padalyti į kelis modulius ir tada įrašyti juos į tą pačią biblioteką.

Dialogo moduliai

Dialogo moduliuose yra dialogo aprašai, įskaitant dialogo lango savybes, kiekvieno dialogo elemento savybes ir priskirtus įvykius. Nors dialogo modulyje gali būti tik vienas dialogas, jis dažnai vis tiek vadinamas „dialogais“.

Paremkite mus!