Pagrindiniai objektai

Ši sekcija suteikia pagrindus darbui su LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic kodas yra parašytas pagal paprogrames ir funkcijas, kurios yra patikslintos tarp sub... ir pabaigos sub bei funkcijos... ir pabaigos funkcijos seckcijų. Kiekvienas sub arba funkcija gali iškviesti kitus subs arba funkcijas. Jeigu prižiūrite bendrinio kodo rašymą sub arba funkcijai, galite jį panaudoti ir kitose programose. Taip pat žiūrėkite:Procedūros ir funkcijos.

Note Icon

Kai kurie ribojimai yra pritaikyti pavadinimas viešiesiems kintamiesiems, subs bei funkcijoms. Jūs negalite naudoti to paties pavadinimo vienam iš modulių iš tos pačios bibliotekos.


Kas yra Sub?

Papro yra trupesnė žodžio paprogramė forma, kuri yra naudojama suvaldyti užduotį su programa. Paprogramės yra naudojamos išskaidyti užduotį į individualias procedūras. Išskaidžius programą į procedūras ir antrines procedūras sustiprina skaitomumą ir sumažina klaidos tikimybę. Paprogramė apima argumentus kaip parametrus, tačiau negrąžina jokios reikšmės atgal iškviečiamai paprogramei ar funkcijai, pavyzdžiui:

Atlikite veiksmą su reikšmėmis (Mano pirmoji reikšmė, mano antroji reikšmė)

Kas yra funkcija?

Funkcija yra paprogramė, kuri grąžina reikšmę. Turite naudoti funkciją dešinėje kintamojo aprašo pusėje arba bet kurioje kitoje vietoje, kur naudojate reikšmes, pavyzdžiui:

Mano antroji reikšmė = mano funkcija (Mano pirmoji reikšmė)

Išoriniai ir vidiniai kintamieji

Išoriniai kintamieji galioja visoms paprogramėms ir funkcijoms modulio viduje. Jie yra aprašyti modulio pradžioje, prieš prasidedant pirmąjai paprogramei arba funkcijai.

Kintamieji, kuriuos aprašote su paprograme arba funkcija galioja tik tai viduje šios paprogramės arba funkcijos. Šie kintamieji pakeičia išorinius kintamuosius su tuo pačiu pavadinimu ir vidinius kintamuosius su tuo pačiu pavadinimu kylančiu iš vadovaujančiųjų paprogramių arba funkcijų.

Suformuojama

Po programos atskyrimo į procedūras ir funkcijas (paprogrames ir funkcijas), galite išsaugoti šias procedūras ir funkcijas kaip failus pakartotiniam panaudojimui kituose projektuose. LibreOffice Basic palaiko Modulius ir bibliotekas. Paprogramės ir funkcijos visada yra patalpintos moduliuose. Galite apibrėžti modulius, kad būtų dokumento išorine dalimi. Sudėtiniai moduliai gali būti jungiami į biblioteką.

Galite kopijuoti arba perkelti paprogrames, funkcijas, modulius ir bibliotekas iš vieno failo į kitą, naudodami Makrokomandos dialogo langą.

Paremkite mus!