Makrokomanda

Atveria Macro dialogą, kuriame galima kurti, taisyti, organizuoti ir vykdyti LibreOffice „Basic“ makrokomandas.

Makrokomandos pavadinimas

Rodomas pažymėtos makrokomandos pavadinimas. Jei norite sukurti naują arba pakeisti makrokomandos pavadinimą, įveskite pavadinimą čia.

Makrokomanda iš; Įrašyti makrokomandą

Rodomos bibliotekos ir moduliai, iš kurių galima atverti arba į kuriuos galima įrašyti makrokomandas. Jei makrokomandą norite įrašyti į dokumentą, pirmiausia atverkite norimą dokumentą, tada atverkite šį dialogo langą.

Vykdyti; Įrašyti

Vykdoma arba įrašoma veikiamoji makrokomanda.

Priskirti

Atveria vartotojo dialogo langą, kuriame galite susieti pasirinktą makrokomandą su meniu komanda, juosta arba įvykiu.

Taisyti

Paleidžiama „LibreOffice Basic“ rengyklė ir joje taisymui atveriama pažymėta makrokomanda arba dialogo langas.

Kurti; Å alinti

Sukuria naują arba pašalina pasirinktą makrokomandą.

Jei norite sukurti naują makrokomandą, sąraše Makrokomanda iš pažymėkite „Standard“ modulį ir spustelėkite mygtuką Kurti.

Jei norite pašalinti makrokomandą, pažymėkite ją ir spustelėkite mygtuką Šalinti.

Stiliaus savybės

Atveriamas makrokomandų tvarkytuvės langas, kuriame galima kurti, taisyti ar šalinti makrokomandų modulius, dialogo langus ir bibliotekas.

Modulis; Dialogo langas

Rodomos esamos makrokomandos ir dialogo langai.

Galite perkelti modulį arba dialogo langą tarp bibliotekų.

Norėdami nukopijuoti dialogą arba modulį, nuspauskite klavišą.

Taisyti

Atveria pasirinktą makrokomandą arba dialogo langą taisymui.

Naujas

Sukuria naują modulį.

Sukuria naują dialogo langą.

Kortelė „Bibliotekos“

Leidžia tvarkyti makrokomandų bibliotekas.

Vieta

Pasirinkite vietą, kurioje yra norimos tvarkyti makrokomandų bibliotekos.

Biblioteka

Pasirinktoje vietoje rodomos makrokomandų bibliotekos.

Taisyti

Atveria „LibreOffice Basic“ rengyklę, kurioje galite taisyti pasirinktą biblioteką.

Slaptažodis

Priskiria arba taiso pasirinktos bibliotekos slaptažodį. „Standard“ bibliotekos negali turėti slaptažodžio.

Naujas

Sukuria naują biblioteką.

Pavadinimas

Įveskite naujo modulio, dialogo lango arba bibliotekos pavadinimą.

Pridėti

Fiksuokite „LibreOffice Basic“ biblioteką, kurią norite pridėti prie esamo sąrašo ir tada spustelėkite Atverti.

Paremkite mus!