Informacija

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Tas pats pritaikoma ir lokalės nuostatoms datai, laikui ir valiutos formatams. „Basic“ formato kodas bus rodomas priklausomai nuo lokalės nuostatų.

Spalvų reikšmės iš 16 pagrindinių spalvų yra tokios:

Spalvos reikšmė

Spalvos pavadinimas

0

Juoda

128

Mėlyna

32768

Žalia

32896

Žydra

8388608

Raudona

8388736

Purpurinė

8421376

Geltona

8421504

Balta

12632256

Pilka

255

Šviesiai mėlyna

65280

Šviesiai žalia

65535

Blyškiai žydra

16711680

Å viesiai raudona

16711935

Šviesiai purpurinė

16776960

Å viesiai geltona

16777215

Permatoma balta


Open Tools - Macros - Organize Dialogs and select LibreOffice Dialogs container.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


warning

Šis sakinys turi būti pridėtas prieš vykdomą programos kodą modulyje.


Sintaksė:

Grąžinimo reikšmė:

Parametrai:

Pavyzdys:

In Basic

In Python

note

Å is metodas galimas tik Basic skriptams.


note

Å is metodas galimas tik Python skriptams.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


Eilutės funkcijos

VBA finansinės funkcijos

VBA laiko ir datos funkcijos

VBA I/O funkcijos

VBA matematinės funkcijos

VBA objekto funkcijos

Klaidos kodai:

1 atsirado išimtis

2 Sintaksės klaida

3 Grąžinti be „gosub“

4 neteisingas įrašas, pabandykite dar kartą

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

6 Perpildymas

7 nepakanka atminties

8 Masyvo dydis jau nurodytas

9 Rodyklė užeina už apibrėžtų ribų

10 apibrėžimo duplikatas

11 dalyba iš nulio

12 kintamasis nėra apibrėžtas

13 Nesuderintas duomenų tipas

14 Neteisingas parametras

18 Procesas nutrauktas naudotojo

20 Operatorius „resume“ neapdoroja klaidos

28 Neužtenka dėklo atminties

35 antrinė procedūra arba funkcijos procedūra nėra apibrėžta

48 klaida įkeliant DLL failą

49 Neteisinga DLL iškvietos tvarka

51 vidinė klaida

52 neteisingas failo pavadinimas arba failo numeris

53 failas nerastas

54 neteisingas failo modelis

55 Failas jau yra atvertas

57 Įrenginio I/O klaida

58 failas jau egzistuoja

59 Neteisingas įrašo ilgis

61 Diskas arba standusis diskas yra pilnas

62 Skaitymas viršiją EOF

63 Klaidingas įrašo numeris

67 Per daug failų

68 Prietaisas nėra pasiekiamas

70 Prieiga nesuteikta

71 Diskas nėra parengtas

73 Nėra realizuota

74 Pervadinimas skirtinguose diskuose nėra įmanomas

75 adreso/failo prieigos klaida

75 adresas nerastas

91 objekto kintamasis nėra nustatytas

93 Negaliojanti eilutės seka

94 Naudoti nulį nėra leidžiama

250 DDE klaida

280 laukia atsako DDE ryšiui

281 Nėra pasiekiamų DDE kanalų

282 Jokia programa neatsakė į DDE ryšio paleidimą

283 Per daug programų atsakė į DDE ryšio paleidimą

284 Kanalas užblokuotas

285 Išorinė programa negali vykdy DDE operacijos

286 baigėsi laikas, kol buvo laukiama DDE atsako

287 vartotojas paspaudė grįžimo klavišą per DDE operaciją

288 išorinė programa užimta

289 DDE operacija be duomenų

290 duomenys netinkamame formate

291 Išorinė programa buvo nutraukta

292 DDE ryšys pertrauktas arba modifikuotas

293 DDE metodas iškvietimui be kanalo atvėrimo

294 negaliojantis DDE nuorodos formatas

295 DDE žinutė buvo prarasta

296 Įdėti saitą jau buvo atlikta

297 Nuorodos būsena gali būti nustatyta klaidingai nuorodos temai

298 DDE reikalauja DDEML.DLL failo

323 modulis negali būti įkeltas; negaliojantis formatas

341 negaliojanti objekto rodyklė

366 objektas nėra pasiekiamas

380 netinkama nuosavybės reikšmė

382 ši nuosavybė yra tik skaitymui

394 Ši nuosavybė tik rašymui

420 netinkama objekto nuoroda

423 Nuosayvbė arba metodas nerastas

424 Objektas privalomas

425 Netinkamas objekto panaudojimas

420 OLE automatizavimas nėra palaikomas šio objekto

438 Ši nuosavybė arba metodas nėra palaikomi objekto

440 OLE automatizavimo klaida

445 Šis veiksmas nėra palaikomas duoto objekto

446 Pavadinti argumentai nėra palaikomi duotojo objekto

447 Dabartinės lokalės nuostatos nėra palaikomos duotojo objekto

448 Įvardytas argumentas nerastas

449 Argumentas yra nebūtinas

450 Negaliojantis argumentų skaičius

451 Objektas nėra sąrašas

452 Negaliojantis eilės numeris

453 Nurodyta DLL funkcija nerasta

460 Netinkamas iškarpinės formatas

951 netikėtas simbolis:

952 Tikėtasi:

953 Simbolio buvo tikėtasi

954 kintamojo tikimasi

955 Etiketės tikimasi

956 reikšmė negali būti pritaikyta

957 kintamasis apibrėžtas

958 Procedūra arba funkcijos procedūra jau yra apibrėžta

959 Žymė jau yra apibrėžta

960 kintamasis nerastas

961 Masyvas arba procedūra nerasta

962 Procedūra nerasta

963 Žymė neapibrėžta

964 Nežinomas duomenų tipas

965 Išėjimo tikimasi

966 Teiginio blokas vis dar atvertas: trūkstama

967 Skliaustai neatitinka

968 Simbolis yra apibrėžtas skirtingai

969 Parametras neatsako procedūrai

970 Negaliojantis rašmuo skaičiuje

971 Masyvas turi turėti matmenis

972 „Else arba Endif“ be „If“

973 neleistina procedūroje

974 neleistina procedūros išorėje

975 Matavimo specifikacijos neatitinka

976 Nežinoma parinktis:

977 Konstanta iš naujo apibrėžta

978 Programa per didelė

979 Eilutės arba masyvai nėra leistini

1000 Objektas neturi šios nuosavybės

1001 Objektas neturi Å¡io metodo

1002 Trūksta privalomų argumentų

1003 Negaliojantis argumentų skaičius

1004 Klaida vykdant metodą

1005 Negalima nustatyti nuosavybės

1006 Negalima apibrėžti nuosavybės

Paremkite mus!