Vykdoma „Python“ interaktyvi konsolė

Interaktyvioji „Python“ konsolė, dar vadinama „Python“ vertėju arba „Python“ apvalkalu, suteikia programuotojams galimybę greitai atlikti komandas ir išbandyti ar testuoti kodą nesukuriant failo. UNO objektų apžiūrą ir „LibreOffice Python“ modulių dokumentaciją galima gauti iš terminalo.

note

From a full-featured LibreOffice installed package, use either Basic or Python:


Using a Basic macro


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Using a Python macro


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Example output

Python Interactive Console

Alternative console

Use APSO extension console as an alternative:

APSO console

Paremkite mus!