Gauti sesijos informaciją

Darbą su „LibreOffice“ vartotojo profiliu ir bendrinamų modulių sistemos failų keliais galima atlikti naudojant „Python“ arba „Basic“ kalbas. Iš šios informacijos galima nustatyti „BeanShell“, „Java“, „JavaScript“ ir „Python“ skriptų vietas.

Pavyzdžiai:

Naudojant „Python“ apvakalą

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # static method

>>> print(Session().UserName) # objekto savybė

>>> input(Session().UserProfile) # objekto savybė

Priemonės → Makrokomandos → Vykdyti makrokomandą… meniu.


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # statinis metodas
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # statinis metodas
      s = Session() # pavyzdžio sukūrimas
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hello') # objekto savybė
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # objekto savybė
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # viešos makrokomandos
  

Naudojant „LibreOffice Basic“.


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Shared scripts location:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Sveikas"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Naudojant COM/OLE ir „Visual Basic“ skriptų kalbas.


    ' Įėjimo taške tvarkomos paslaugos
    ' Jei neveikia nė vienas biuras, jis įsteigiamas
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' „PathSubstitution“ tarnyba pateikia informaciją, iš kurios galima spręsti
    ' <UserProfile|Share>/Scripts/python vieta
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

„Python“ sesijos klasė:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternative to '$(username)' kintamasis
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

Skirtingai nuo „Basic“, kelio pavadinimo normalizavimas atliekamas naudojant „Python“ sesijos klasę.


„LibreOffice Basic“ sesijos klasė:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' privatus narys
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Konstruktorius
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Destruktorius
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Viešoji savybė: Get UserName() As String ' Vartotojo abonemento vardas
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Viešoji savybė: Get UserProfile() As String ' Vartotojo profilio sisteminis kelias
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Viešoji savybė: Get UserProfile() As String ' Vartotojo skripto sisteminis kelias
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Viešoji savybė: Get UserProfile() As String ' Vartotojo „Python“ skriptų sisteminis kelias
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Paremkite mus!