Įvedimas ir išvedimas į ekraną

„Python“ standartinio išvesties failo naudoti negalima, kai vykdote „Python“ makrokomandas iš Priemonės → Makrokomandos → Vykdyti makrokomandą… meniu. Norint pateikti modulio išvestį, reikia interaktyvios „Python“ konsolės. Šios savybės: input(), print(), repr() ir str() randamos iš „Python“ apvalkalo.

tip

LibreOffice msgbox Python module proposes a msgbox() method that is illustrated in Creating Event Listeners and Creating a dialog handler example pages.


„ LibreOffice Basic“ siūlo ekrano įvesties ir išvesties funkcijas InputBox(), Msgbox() ir Print(). „Python“ alternatyvos egzistuoja remiantis „LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit“ arba „Python to Basic“ funkcijų iškvietimais. Pastarasis siūlo sintaksę, kuri yra tikslingai artima „Basic“, ir naudoja „Python“ modulį greta „Basic“ modulio. „API Scripting Framework“ naudojama atliekant „Basic“, „BeanShell“, „JavaScript“ ir „Python“ tarpkalbių funkcijų iškvietimus.

„Python“ sintaksė:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Pavyzdžiai:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Diegimas:

screen_io „Python“ modulis


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Parodo dialogo langą su pranešimu ir grąžina reikšmę."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Dialogo lange rodomas raginimas, kuriame vartotojas gali įvesti tekstą."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Nurodytų eilučių arba skaitmeninių reiškinių rezultatai dialogo lange."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

MsgBox and InputBox methods from the Basic service included in the ScriptForge libraries call directly their native Basic counterparts.


uiScripts „Basic“ modulis


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

The Alternative Python Script Organizer (APSO) extension offers a msgbox() function out of its apso_utils module.


Paremkite mus!